Sem vložte podnadpis

Cenník čistenia a dezinfekcie.

Základná hygiena vnútornej jednotky:

čistenie filtra, dezinfekcia, kontrola kondenzačného odvodu, 

kontrola funkčnosti.

30€

odstránenie prachových nečistôt a dezinfekcia parou, 

čistenie mechanických častí vzduchovodu, 


10€

čistenie vonkajšej jednotky vysokotlakovým prístrojom, 

kontrola potrubia a izolácie, kontrola chladiaceho systému

42€